Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại
Thứ hai, 22/3/2021, 14:23
Lượt đọc: 92

Ngày hội “Thiếu nhi Vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”

Ngày hội “Thiếu nhi Vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (26/3/1931 – 26/3/2021), nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Lúc 07g00, ngày 22 tháng 3 năm 2021, Chi đoàn – Liên đội THCS Trương Văn Ngư tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” với những nội cụ thể:

- Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn;

- Sinh hoạt tìm hiểu về ngày thành lập đoàn và tấm gương anh hùng nữ trẻ tuổi Đặng Thùy Trâm;

- Trao đổi với cán bộ Đoàn trường, Đoàn viên tiêu biểu;

- Đặc biệt chào mừng 39 Đoàn viên mới tham gia kết nạp Đoàn phường.