Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại
Thứ sáu, 8/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 159

Hội Nghị Cán bộ, Công nhân, viên chức của trường

Ngày 8/11/2019, dưới sự phối hợp chuẩn bị chu đáo, Chính quyền cùng Ban chấp hành Công đoàn nhà trường tổ chức Hội Nghị Cán bộ, Công nhân, viên chức của trường diễn ra thành công tốt đẹp.