Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại
Thứ tư, 15/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 169

lễ sơ kết học kì I năm học 2019-2020

Ngày 15/1/2020, chính quyền cùng BCH Công đoàn nhà trường phối hợp tổ chức lễ sơ kết học kì I năm học 2019-2020.