Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

49 Võ Văn Ngân, kp2, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức (Cơ sở 1)
SĐT: 02838964867

 

27/5 Đường số 4, kp3, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức (Cơ sở 2)

SĐT: 02838963917

 

SĐT BGH Nhà trường:

Cô Diệp (Hiệu trưởng - 0935227915)

Cô Hương (Phó hiệu trưởng - 0907671962)

Cô Thúy (Phó hiệu trưởng - 0986205077)