Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại
Thứ sáu, 12/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 902

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

 


UBND QUẬN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

 

 

 

NGÀY KIỂM TRA

BUỔI

KHỐI

MÔN

THỜI GIAN LÀM BÀI

GIỜ BẮT ĐẦU LÀM BÀI

GHI CHÚ

17/6/2020

(Thứ tư)

SÁNG

6,9

Công nghệ

45 phút

7g30

Giờ ra về:

  • K6,9: 8g15

- K7,8: 13g45

CHIỀU

7,8

Công nghệ

45 phút

13g00

 

18/6/2020

(Thứ năm)

SÁNG

6

 

VĂN

90 phút

7g30

Giờ ra về:

- K6,9: 10g30

- K7,8: 16g00

45 phút

9g45

9

VĂN

90 phút

7g30

45 phút

9g45

CHIỀU

7

VĂN

90 phút

13g00

45 phút

15g15

8

VĂN

90 phút

13g00

45 phút

15g15

 

19/6/2020

(Thứ sáu)

SÁNG

6

GDCD

45 phút

7g30

 

Giờ ra về:

- K6,9: 9g45

- K7,8: 15g15

ĐỊA

45 phút

9g00

9

GDCD

45 phút

7g30

ĐỊA

45 phút

9g00

CHIỀU

7

GDCD

45 phút

13g00

ĐỊA

45 phút

14g30

8

GDCD

45 phút

13g00

ĐỊA

45 phút

14g30

 

22/6/2020

(Thứ hai)

SÁNG

6

TOÁN

90 phút

7g30

 

Giờ ra về:

- K6,9: 10g30

- K7,8: 16g00

SỬ

45 phút

9g45

9

TOÁN

90 phút

7g30

SỬ

45 phút

9g45

CHIỀU

7

TOÁN

90 phút

13g00

SỬ

45 phút

15g15

8

TOÁN

90 phút

13g00

SỬ

45 phút

15g15

 

23/6/2020

(Thứ ba)

SÁNG

6

ANH

60 phút

7g30

Giờ ra về:

- K6,9: 10g00

- K7,8: 15g30

SINH

45 phút

9g15

9

ANH

60 phút

7g30

SINH

45 phút

9g15

CHIỀU

7

ANH

60 phút

13g00

SINH

45 phút

14g45

8

ANH

60 phút

13g00

SINH

45 phút

14g45

24/6/2020

(Thứ tư)

SÁNG

8,9

HÓA

45 phút

7g30

Giờ ra về:

- K8,9: 8g15

 

Lưu ý:

- Các môn Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Tin học kiểm tra học kỳ 2 trong tiết theo thời khóa biểu.

- Trong thời gian kiểm tra HK2 theo lịch tập trung:

+ Khối 6 có mặt ở CS2 lúc 6g45.

+ Khối 7 có mặt ở CS2 lúc 12g15.

+ Khối 8 có mặt ở CS1 lúc 12g15.

+ Khối 9 có mặt ở CS1 lúc 6g45.  

- Ngày 24/6/2020, HS khối 8 có mặt ở CS2 lúc 6g45 để kiểm tra HK2 môn Hóa.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Ngọc Diệp

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87